FOODOLOGY

Aureole - Jiří Král

92%

Aureole

šéfkuchař v

Jiří Král

Hlavním motivem pro rozhodnutí stát se kuchařem byla jeho netrpělivost. U mnoha řemesel, o nichž uvažoval, se konečný efekt objevil až po čase, někdy hodně dlouhém. On však chtěl výsledky své práce vidět co nejdříve, nejlépe ihned. Tohle splňovala právě kuchařina.

Šéfkuchaři