FOODOLOGY

Czech Specials – maják na cestách za kvalitní gastronomií

Když před jedenácti lety vznikla, kladla si poměrně vysoké cíle. Otázkou je, nakolik Czech Specials – o tuto značku kvality dnes jde – svých cílů v uplynulém čase dosáhla.

Vstup projektu, jenž usiluje o povýšení povědomí tuzemské veřejnosti i příchozího turisty o kvalitě české gastronomie a pohostinství vůbec, měl do prvních let své existence dynamický start. Zastřešen agenturou CzechTourism s účastí Asociace hotelů a restaurací České republiky a Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se pod sloganem „Ochutnejte Českou republiku – Czech Specials“ stal pro informovanost potencionálního hosta jistou nadějí. Projekt má být zárukou toho, že v restauracích, kterým odborná porota udělí na tři roky certifikaci s právem používat po tu dobu logo Czech Specials, bylo vytčeného cíle dosaženo. Účast je podmíněna krom dalšího nabídkou vybraných pokrmů ze segmentu zlatého fondu české gastronomie. Dále potom vedením  loga značky
u příslušného jídla na lístku.

Vybavena těmito atributy získala značka Czech Specials vbrzku poměrně širokou síť zájemců o její držení. Výsledkem byly v jednu chvíli přes čtyři stovky udělených certifikací.
Potom se však něco stalo, zájem podniků zvolna upadal. Prvním signálem byl malý zájem o znovuobnovení práva držet značku po uplynutí prvního období. Proč se tak stalo? Důvodů je více, za hlavní byly samými restauratéry považovány nepříliš vhodná forma prezentace, nedostatečná medializace a z toho vyplývající malá informovanost veřejnosti.
Proto došlo v roce 2018 – u příležitosti desátých narozenin projektu Czech Specials – k několika změnám. Především byly přeskupeny pravomoci v rámci zúčastněných subjektů. Což má zvýšit odborný dohled nad výsledky hodnocení, a vrátit tak zájem o držení značky.
Představou je, aby se pod jejím logem prezentovaly restaurace po všech stránkách vyššího standardu. Jak co do designu, plnění hygienických zásad a samozřejmé čistoty provozovny. S odborně erudovaným personálem, znalým přístupu k hostu a vstřícným k jeho přáním. Co se kuchyně týká, potom jde o vhodně zvolené povinné penzum receptur. (jejich seznam je součástí balíčku Czech Specials). Především pak s přihlédnutím k jedinečnosti té které oblasti při přípravě. Přičemž územ není držet se striktně daného návodu přípravy. Požadavkem na kuchaře je kvalita použitých surovin a samozřejmá zběhlost v řemesle.
Do roku 2019 tak vstoupila značka do období změn, které by měly zajistit co nejvyšší úroveň služeb tam, kde host uhlídá její logo. Certifikovaných restaurací je dnes něco okolo stovky. Ty dobré zůstaly, a zvlášť těší fakt, že roste zájem nových. Restaurací se hlásí stále více. Není to nástup raketový, ale přece jen… Pozitivních ohlasů se výsledkům jejího úsilí zvolna dostává i v rámci medializace. Přínosná je jistě i účast Czech Specials na odborných výstavách a veletrzích.
Správci značky stojí před nelehkým úkolem, nedopustit, aby zájem znovu upadl, aby v každém regionu bylo možné najít co nejvíc restaurací s modročerveným obrázkem na dveřích. S anglickým sice, ale každému jasně srozumitelným textem.

4. 3. 2019

Daily Meal

všechny novinky

Vydařené dopoledne na Novotného lávce

Jak správně stolovat a chovat se v restauraci se stává zajímavým tématem nejen pro dospělé

Dvojí život jménem Bounty

To, že není stran gastronomie široké veřejnosti kdovíjak známý nijak nesnižuje jeho věhlas

Covid se postaral i o pozitiva

Ač byla protikovidová opatření leckdy až likvidační, v pohostinství se přesto rodily nové podniky

Daily Drink

všechny novinky

Tři patra vín u Jelena

Znovupořádání populárních degustací je zřejmým znamením návratu lepších časů gastronomie

Rakouská vína tekla v Jaltě proudem

Po čtyři hodiny patřily v prostorách Jalta Boutique Hotelu rakouským vínům

Tržnice v oblacích ovocných vůní

Premiérový ročník Pálenkafestu znovu odhalil dávný fenomén české gastronomie