FOODOLOGY

Czech Specials – maják na cestách za kvalitní gastronomií

Když před jedenácti lety vznikla, kladla si poměrně vysoké cíle. Otázkou je, nakolik Czech Specials – o tuto značku kvality dnes jde – svých cílů v uplynulém čase dosáhla.

Vstup projektu, jenž usiluje o povýšení povědomí tuzemské veřejnosti i příchozího turisty o kvalitě české gastronomie a pohostinství vůbec, měl do prvních let své existence dynamický start. Zastřešen agenturou CzechTourism s účastí Asociace hotelů a restaurací České republiky a Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se pod sloganem „Ochutnejte Českou republiku – Czech Specials“ stal pro informovanost potencionálního hosta jistou nadějí. Projekt má být zárukou toho, že v restauracích, kterým odborná porota udělí na tři roky certifikaci s právem používat po tu dobu logo Czech Specials, bylo vytčeného cíle dosaženo. Účast je podmíněna krom dalšího nabídkou vybraných pokrmů ze segmentu zlatého fondu české gastronomie. Dále potom vedením  loga značky
u příslušného jídla na lístku.

Vybavena těmito atributy získala značka Czech Specials vbrzku poměrně širokou síť zájemců o její držení. Výsledkem byly v jednu chvíli přes čtyři stovky udělených certifikací.
Potom se však něco stalo, zájem podniků zvolna upadal. Prvním signálem byl malý zájem o znovuobnovení práva držet značku po uplynutí prvního období. Proč se tak stalo? Důvodů je více, za hlavní byly samými restauratéry považovány nepříliš vhodná forma prezentace, nedostatečná medializace a z toho vyplývající malá informovanost veřejnosti.
Proto došlo v roce 2018 – u příležitosti desátých narozenin projektu Czech Specials – k několika změnám. Především byly přeskupeny pravomoci v rámci zúčastněných subjektů. Což má zvýšit odborný dohled nad výsledky hodnocení, a vrátit tak zájem o držení značky.
Představou je, aby se pod jejím logem prezentovaly restaurace po všech stránkách vyššího standardu. Jak co do designu, plnění hygienických zásad a samozřejmé čistoty provozovny. S odborně erudovaným personálem, znalým přístupu k hostu a vstřícným k jeho přáním. Co se kuchyně týká, potom jde o vhodně zvolené povinné penzum receptur. (jejich seznam je součástí balíčku Czech Specials). Především pak s přihlédnutím k jedinečnosti té které oblasti při přípravě. Přičemž územ není držet se striktně daného návodu přípravy. Požadavkem na kuchaře je kvalita použitých surovin a samozřejmá zběhlost v řemesle.
Do roku 2019 tak vstoupila značka do období změn, které by měly zajistit co nejvyšší úroveň služeb tam, kde host uhlídá její logo. Certifikovaných restaurací je dnes něco okolo stovky. Ty dobré zůstaly, a zvlášť těší fakt, že roste zájem nových. Restaurací se hlásí stále více. Není to nástup raketový, ale přece jen… Pozitivních ohlasů se výsledkům jejího úsilí zvolna dostává i v rámci medializace. Přínosná je jistě i účast Czech Specials na odborných výstavách a veletrzích.
Správci značky stojí před nelehkým úkolem, nedopustit, aby zájem znovu upadl, aby v každém regionu bylo možné najít co nejvíc restaurací s modročerveným obrázkem na dveřích. S anglickým sice, ale každému jasně srozumitelným textem.

4. 3. 2019

Daily Meal

všechny novinky

Pavol Pavlík – inspirace prostředím

Chléb s máslem, sýry, candát, halušky, králík, Ale i třeba tvarůžky. To je jaro na talíři podle Pavla Pavlíka .

Májové pozdravy ze Zátiší Group

S ostrým startem turistické sezóny vytáhli kuchaři těžký kalibr. Tedy co do údernosti, složením a provedením meníček jde o kreace hravé lehké, provokující mládím jara.

Pestré velikonoční kreace v Tritonu

Úhoř, perlička, ale i červená řepa. Tomáš Horák odhalil svou představu Velikonoc

Daily Drink

všechny novinky

Bublinky v Riegráči pošesté

Podobně jako kdysi pizza vtrhly na pražskou gastronomickou scénu i typické italské bublinky – Prosecco

Zelený čtvrtek v zeleném Brně

V tisícileté historii pivovarnictví je jeho čtrnáctiletá existence pouze malým zlomkem. Přesto si stačilo získat až bezbřehou popularitu.

Retro výlet za Kozlem

Vzhledem k velikosti naší vlasti jsme co do významu pro celosvětové pivovarnictví mimořádnou velmocí. Od toho se odvíjí náš vztah k tomuto odvětví. Vedle samotné konzumace jsou to dny otevřených dveří spojené s hudebními produkcemi, prohlídky řady průmyslových pivovarů s nezbytnou ochutnávkou tamních produktů.